Poland

Lista kontrolna dla naszych klientów

Ze względu na zwiększone obowiązki dotyczące składania dokumentów i dokumentacji niemieckie urzędy skarbowe wymagają w trybie natychmiastowym przy eksporcie do krajów członkowskich Unii Europejskiej następujących dokumentów i informacji:

  1. Pełny i dokładny adres firmy, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, podanie branży/gałęzi działania i w razie istnienia – adres strony internetowej, wizytówka, itd.
  2. Europejski numer identyfikacji podatkowej (podatku obrotowego).
  3. Kopie wyciągu z rejestru handlowego, dowodu działalności lub urzędowego dowodu rejestracji firmy (np. przez izbę handlową).
  4. Kopia paszportu właściciela/wspólnika/prezesa zarządu, oraz
  5. Jeśli nie osobiście zobowiązuje kolekcję, pełnomocnictwo podpisane przez niego, jako pieczątką, dla kierowcy zbiorczej.

Jeśli nie mogą Państwo przekazać nam jakichkolwiek dokumentów, z których wynikają Państwa właściwości przedsiębiorstwa, pobieramy kaucję w wysokości 19 % ceny zakupu.

Kaucja zostanie Państwu zwrócona natychmiast po wpłynięciu następujących dokumentów:

Kopia urzędowego dowodu właściwości przedsiębiorstwa; np. wyciąg z rejestru handlowego, dowód działalności, urzędowy dowód rejestracji firmy lub potwierdzenie związków gospodarczych (izba handlowa).

Stand 01/2012

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 Sterne (0 Bewertungen)