Denmark

Checkliste for vore kunder

På grund af de øgede dokumentationspligter forlanger det tyske finansvæsen fra nu af ved eksporter til EU-medlemslande følgende underlag og informationer:

  1. Fuldstændig og præcis firmaadresse, telefonnummer, faxnummer, e-mail-adresse, angivelse af erhvervsgrenen/branchen og, hvis den findes, internetadresse, visitekort, osv.
  2. Europæisk momsregistreringsnummer (SE-Nr.).
  3. Kopi af handelsregisterudtog, næringsbrev eller officiel firmadokumentation (f.eks. fra handelskammeret).
  4. Kopi af ejerens/anparthaverens/den administrerende direktørs pas og
  5. Hvis han ikke gør det personligt forpligter indsamling, fuldmagt underskrevet af ham, da firmastempel til opsamling driver.

Hvis vi ikke kan få overdraget nogen dokumenter, udfra hvilke Deres virksomhedsleder-egenskab fremgår, kræver vi en kaution på 19 % af købsprisen.

Kautionsbeløbet vil straks blive godtgjort Dem igen efter modtagelsen af følgende underlag: Officiel dokumentation af virksomhedsleder-egenskaben; f.eks. handelsregisterudtog, næringsbrev, officiel firmadokumentation eller bekræftelse fra erhvervsforbund (handelskammer) som kopi.

Stand 01/2012

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.50 Sterne (1 Bewertung)