Netherlands

Checklist voor onze klanten

Op grond van gestegen documentatieplichten verlangt de Duitse belastingsdienst vanaf nu bij exporten in de Europese lidstaten de volgende documenten en informatie:

  1. Volledig en exact adres van de firma, telefoonnummer, faxnummer, emailadres, opgave van de bedrijfstak / branche en indien aanwezig internetadres, visitekaartje enz.
  2. Europees BTW-identificatienummer (OB-Nummer)
  3. Uittreksel van het handelsregister, officiële bedrijfsvergunning (bijv. door kamer van Koophandel en Fabrieken) in kopie.
  4. Kopie van de identiteitskaart van de eigenaar/vennoot/bedrijfsleider, en
  5. Als hij dat niet persoonlijk verbindt de collectie, volmacht ondertekend door hem, als het stempel van het bedrijf, voor het verzamelen van bestuurder.

Indien ons geen documenten ter beschikking gesteld kunnen worden, waaruit uw eigenschap als ondernemer blijkt, heffen wij een brogsom ter hoogte van 19% van de koopprijs.

Het bedrag van de borgsom wordt u onmiddellijk na ingang van de volgende documenten terugbetaald:

officieel bewijs van uw eigenschap als ondernemer; bijv. uittreksel uit het handelsregister, officiële bedrijfsvergunning, of bevestiging door de kamer van Koophandel en Fabrieken in kopie.

Stand 01/2012

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 Sterne (0 Bewertungen)